Aktuality

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P01-SC3-2016-4

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“, zverejneného dňa 01. 04. 2016 na webovom sídle OP TP.

17.08.2016

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, že dňa 16. 08. 2016 bola v záložke „Dokumenty/Iné dokumenty“ zverejnená aktualizovaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

16.08.2016

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P02-SC1-2016-6

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“, zverejneného dňa 02. 05. 2016 na webovom sídle OP TP.

16.08.2016

Zverejnenie aktualizovaného interného rozhodnutia

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre PO 2014 – 2020, že dňa 15. 08. 2016 bolo v záložke „Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP“ zverejnené aktualizované Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku platné od 12. 08. 2016.

15.08.2016

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P01-SC1-2016-2

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-2 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“, zverejneného dňa 08. 03. 2016 na webovom sídle OP TP.

19.07.2016

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P02-SC1-2016-6

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“, zverejneného dňa 02. 05. 2016 na webovom sídle OP TP.

19.07.2016

Zverejnenie výročnej správy OP TP za roky 2014 – 2015

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje, že Európska komisia schválila dňa 12. 07. 2016 Výročnú správu o vykonávaní  operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 za roky 2014 – 2015. Uvedený dokument spolu so stručným zhrnutím pre občanov je zverejnený v záložke „Monitorovanie/Správa o vykonávaní OP TP“ .

19.07.2016

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, že dňa 14. 07. 2016 bola v záložke „Dokumenty/Iné dokumenty“ zverejnená aktualizovaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

14.07.2016

Zverejnenie aktualizovaného interného rozhodnutia

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre PO 2014 – 2020, že dňa 13. 07. 2016 bolo v záložke „Dokumenty/Iné dokumenty/Zmluva o NFP“ zverejnené aktualizované Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku platné od 13. 07 2016.

13.07.2016

Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P01-SC1-2016-8

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-8 s názvom „Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1“, zverejneného dňa 17. 05. 2016 na webovom sídle OP TP.

13.07.2016
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
18297