Aktuality

Zmena č. 3 vo vyzvaní č. OPTP-P02-SC1-2016-6

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“, zverejneného dňa 02. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 12. 06. 2017.

09.06.2017

Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-5

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 s názvom „Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1“, zverejneného dňa 07. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 07. 06. 2017.

06.06.2017

Zmena č. 1 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-11

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“, zverejneného dňa 15. 12. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 31. 05. 2017.

30.05.2017

Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-1

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-1 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 1“, zverejneného dňa 22. 02. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 29. 05. 2017.

26.05.2017

Zmena č. 3 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-3

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“, zverejneného dňa 18. 03. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 26. 05. 2017.

25.05.2017

Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-2

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-2 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“, zverejneného dňa 08. 03. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 19. 05. 2017.

18.05.2017

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, že dňa 10.5.2017 boli v záložke „Dokumenty/Iné dokumenty“ zverejnené aktualizované vzory Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuinterného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ktoré sú platné od 11.5.2017.

10.05.2017

Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2016-10

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-10 s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 1“, zverejneného dňa 30. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena bude účinná od 28. 04. 2017.

27.04.2017

Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-8

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-8 s názvom „Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1“, zverejneného dňa 17. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena bude účinná od 28. 04. 2017.

27.04.2017

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty bola zverejnená aktualizovaná verzia 4.0 Príručky pre kontrolu verejného obstarávania, ktorá je účinná od 24.04.2017.

21.04.2017
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
18297