Informácia pre prijímateľov ku kontrole deklarovaných výdavkov ŽoP

  • 27.01.2022

Vážení prijímatelia,

týmto si Vás z pozície RO OP TP dovoľujeme požiadať, aby ste venovali zvýšenú pozornosť kontrole deklarovaných výdavkov pri príprave žiadostí o platbu v rámci OP TP.
Pri príprave žiadostí o platbu venujte zvýšenú pozornosť aj kontrole dochádzky tých zamestnancov, ktorých mzdové náklady sú refundované v rámci projektov OP TP.