Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC3-2017-12

  • 13.02.2017

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 13. 02. 2017 bolo vyhlásené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“.