Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC3-2017-12

Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC3-2017-12 – Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF
Dátum poslednej aktualizácie: 25.03.2021 19456