Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-5

  • 06.06.2017

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 s názvom „Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1“, zverejneného dňa 07. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 07. 06. 2017.