Zmena č. 3 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-3

  • 25.05.2017

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 3 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“, zverejneného dňa 18. 03. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 26. 05. 2017.