Zverejnenie výročnej správy OP TP za rok 2016

  • 06.09.2017

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje, že Európska komisia schválila dňa 05. 09. 2017 Výročnú správu o vykonávaní  operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 za rok 2016. Uvedený dokument spolu so stručným zhrnutím pre občanov je zverejnený v záložke „Monitorovanie/Správa o vykonávaní OP TP