Aktualizácia Príručky oprávnených výdavkov pre projekty operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, verzia 3.0

  • 02.03.2016

Aktualizácia zverejnená dňa 02. 03. 2016 v záložke „Dokumenty“, podzáložke „Iné dokumenty“.