Informácia o aktualizácii dokumentov

  • 11.02.2019

Dovoľujeme si Vás informovať o aktualizácii dokumentov, zverejnených v časti Implementácia:

  • Zoznam schválených ŽoNFP k 01.02.2019
  • Stav čerpania za OP TP k 04.02.2019
  • Alokácia a čerpania za OP TP k 04.02.2019
  • Zoznam projektov v realizácii za OP TP k 04.02.2019
  • Projekty v realizácii k 01.02.2019