Informácia o možnosti využívania elektronickej komunikácie

  • 06.11.2017

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc, že Riadiaci orgán pre OP TP 2014–2020 pripravil od 6. novembra 2017 možnosť využívania elektronickej komunikácie pre zasielanie dokumentácie súvisiacej s implementáciou projektov v rámci OP TP. Bližšie informácie sú zverejnené v časti „Elektronická komunikácia“.