Informácia o pozastavení predkladania žiadostí o poskytnutie NFP a žiadostí o platbu na Riadiaci orgán pre OP TP

  • 29.09.2020

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v súvislosti s presunom Riadiaceho orgánu OP TP na MIRRI SR bude od 1.10.2020 pozastavené predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP a žiadostí o platbu na Riadiaci orgán pre OP TP až do odvolania.