Informácia o uvoľnení predkladania žiadostí o poskytnutie NFP a žiadostí o platbu na Riadiaci orgán pre OP TP

  • 07.10.2020

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že od dnes 07. 10. 2020 je spustené opätovné predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP a žiadostí o platbu na Riadiaci orgán pre OP TP.