Informácia o uzatvorení vyzvaní na projekty technickej pomoci k 28. 09. 2018

  • 31.08.2018

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 zmenu dátumu plánovaného uzatvorenia vybraných vyzvaní na projekty technickej pomoci z pôvodne určeného dátumu 31. 08. 2018 na dátum 28. 09. 2018. Bližšie informácie sú uvedené v dokumente „Informácia o uzatvorení vyzvaní na projekty technickej pomoci k 28. 09. 2018“.