Informácia o zmene kontaktných údajov riadiaceho orgánu OP TP v otvorených vyzvaniach OP TP

  • 09.03.2021

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, že vo všetkých otvorených vyzvaniach pre projekty technickej pomoci došlo k zmene údajov pre telefonický a e-mailový kontakt riadiaceho orgánu OP TP.