Informácia o zmene názvu sekcie operačných programov

  • 09.01.2019

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v súvislosti so zmenou organizačného poriadku Úradu vlády SR sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zmenil názov sekcie operačných programov na sekciu finančných programov.