Kontakty

 Riadiaci orgán pre OP TP 
 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava

 

 Úradné hodiny v podateľni 
  Pondelok - štvrtok: 9:00 - 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod.

  Piatok: 9:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod.

 

Sekcia OP TP a iných finančných mechanizmov

 Riadiaci orgán pre OP TP

 Iveta Turčanová, Ing.

  generálna riaditeľka sekcie

 02/2092 8442

 iveta.turcanova@mirri.gov.sk 

 Asistentky sekcie:

 Anna Kováčová

 02/2092 8513

 anna.kovacova@mirri.gov.sk 

 Odbor riadenia OP TP

 Tomáš Niňaj, Ing.

  riaditeľ odboru 

 02/2092 8487

 tomas.ninaj@mirri.gov.sk 

 Manažéri OP TP:

 Milan Lupa, Mgr.

 02/2092 8468

 milan.lupa@mirri.gov.sk 

 Martina Nerečová, Mgr.

 02/2092 8467

 martina.nerecova@mirri.gov.sk 

 Mária Šušlíková, Ing.

 02/2092 8477

 maria.suslikova@mirri.gov.sk 

 Pavol Minarových, Mgr.

 02/2092 8466

 pavol.minarovych@mirri.gov.sk 

 Miroslav Gajdoš, Ing.

 02/2092 8471

 miroslav.gajdos@mirri.gov.sk 

 Dušan Daniš, Ing.

 02/2092 8470

 dusan.danis@mirri.gov.sk 

 Klaudia Steinhübelová, Mgr.

 02/2092 8446

 klaudia.steinhubelova@mirri.gov.sk 

 Odbor implementácie projektov OP TP 

 Magdaléna Chropovská, Ing.

  riaditeľka odboru 

 02/2092 8486

 magdalena.chropovska@mirri.gov.sk 

 Manažéri OP TP:

 Ivana Jačová, Ing.

 02/2092 8484

 ivana.jacova@mirri.gov.sk 

 Dušana Zochová, Mgr.

 02/2092 8481

 dusana.zochova@mirri.gov.sk 

 Miroslava Beňačková, Ing.

 02/2092 8482

 miroslava.benackova@mirri.gov.sk 

 Ingrid Pichlerová, Ing.

 02/2092 8489

 ingrid.pichlerova@mirri.gov.sk 

 Ingrid Šrámková, Mgr.

 02/2092 8485

 ingrid.sramkova@mirri.gov.sk 

 Margita Hodáková, Ing.

 02/2092 8479

 margita.hodakova@mirri.gov.sk 

 Jarmila Murčová, Ing.

 02/2092 8488

 jarmila.murcova@mirri.gov.sk 

 Jana Škulová, Ing.

 02/2092 8483

 jana.skulova@mirri.gov.sk 

 Michala Vančová, Mgr. art.

 02/2092 8480

 michala.vancova@mirri.gov.sk  

 Lucia Peiszerová, Ing.

 02/2092 8498

 lucia.peiszerová@mirri.gov.sk  

 Oddelenie kontroly verejného obstarávania Európskych finančných mechanizmov

 Eleonora Kovácsová, Ing.

  vedúca oddelenia

 02/2092 8508

 eleonora.kovacsova@mirri.gov.sk 

 Kontrolní manažéri OKVO:

 Alena Štuková, Mgr.

02/2092 8531 

 alena.stukova@mirri.gov.sk 

 Jindřich Michoň, Ing.

 02/2092 8496

 jindrich.michon@mirri.gov.sk 

 Janka Jurčuková, Ing.

 02/2092 8510

 janka.jurcukova@mirri.gov.sk 

 Mária Zámečníková, Ing.

 02/2092 8507

 maria.zamecnikova@mirri.gov.sk 

 Martina Gromová, Ing.

 02/2092 8509

 martina.gromova@mirri.gov.sk 


Dátum poslednej aktualizácie: 05.09.2022 18276