Kontakty

Poštová adresa:
Riadiaci orgán pre OP TP
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Úradné hodiny v podateľni
pondelok - piatok: 8:00 - 15:00 hod.

Obedňajšia prestávka: 11:45 - 12:15 hod.
Sídlo RO OP TP:
Riadiaci orgán pre OP TP
Úrad vlády SR
Dunajská 68 811 08 Bratislava 1
 
Sekcia finančných programov
Riadiaci orgán pre OP TP
Peter Kostolný, Ing.
generálny riaditeľ sekcie
generálny manažér OP TP
20 925 945 peter.kostolny@vlada.gov.sk
Asistentky sekcie:
Anna Kováčová 20 925 982 anna.kovacova@vlada.gov.sk
Katarína Petrušová, Mgr. 20 925 799 katarina.petrusova@vlada.gov.sk
Odbor riadenia OP TP
Tomáš Niňaj, Ing.
riaditeľ odboru
hlavný manažér riadenia
20 925 729 tomas.ninaj@vlada.gov.sk
Manažéri OP TP:
Eva Kunská, Ing. 20 925 713 eva.kunska@vlada.gov.sk  
Monika Zaťková, Ing. arch. 20 925 710 monika.zatkova@vlada.gov.sk
Milan Lupa, Mgr. 20 925 728 milan.lupa@vlada.gov.sk
Martina Nerečová, Mgr. 20 925 792 martina.nerecova@vlada.gov.sk
Mária Šušlíková, Ing. 20 925 784 maria.suslikova@vlada.gov.sk
Pavol Minarových, Mgr. 20 925 812 pavol.minarovych@vlada.gov.sk
Miroslav Gajdoš, Ing. 20 925 811 miroslav.gajdos@vlada.gov.sk
Tamara Cvetkovič 20 925 959 tamara.cvetkovic@vlada.gov.sk
Odbor implementácie projektov OP TP 
Magdaléna Chropovská, Ing.
riaditeľ odboru
hlavný manažér implementácie
20 925 797 magdalena.chropovska@vlada.gov.sk
Manažéri OP TP:
Ivana Jačová, Ing. 20 925 718 ivana.jacova@vlada.gov.sk
Dušana Zochová, Mgr. 20 925 749 dusana.zochova@vlada.gov.sk
Miroslava Beňačková, Ing. 20 925 754 miroslava.benackova@vlada.gov.sk
Ingrid Pichlerová, Ing. 20 925 776 ingrid.pichlerova@vlada.gov.sk
Margita Hodáková, Ing. 20 925 759 margita.hodakova@vlada.gov.sk  
Jarmila Murčová, Ing. 20 925 678 jarmila.murcova@vlada.gov.sk
Jana Škulová, Ing. 20 925 977 jana.skulova@vlada.gov.sk
Michala Vančová, Mgr. art. 20 925 902 michala.vancova@vlada.gov.sk 
Lucia Lacková 20 925 926 lucia.lackova@vlada.gov.sk
Michaela Šimuničová 20 925 752 michaela.simunicova@vlada.gov.sk
Ingrid Šramková 20 925 763 ingrid.sramkova@vlada.gov.sk
 
Platobná jednotka pre OP TP
Oddelenie platobnej jednotky OP TP
Lucia Stredná, Mgr.
vedúca oddelenia
20 925 629 lucia.stredna@vlada.gov.sk
Manažéri PJ OP TP:
Eva Navračičová, Ing. 20 925 624 eva.navracicova@vlada.gov.sk
Monika Remenárová, Mgr. 20 925 618 monika.remenarova@vlada.gov.sk
Mária Krútelová, Ing. 20 925 719 maria.krutelova@vlada.gov.sk
 
Sekcia pre verejné obstarávanie
Kontrola VO
Odbor kontroly verejného obstarávania
Eleonora Kovácsová, Ing.
riaditeľka odboru
57 295 585 eleonora.kovacsova@vlada.gov.sk
Kontrolní manažéri OKVO:
Richard Cserhelyi, JUDr., Ing. 20 925 911 richard.cserhelyi@vlada.gov.sk
Jindřich Michoň, Ing. 20 925 766 jindrich.michon@vlada.gov.sk
Janka Jurčuková, Ing. 20 925 696 janka.jurcukova@vlada.gov.sk
Mária Zámečníková, Ing. 20 925 591 maria.zamecknikova@vlada.gov.sk
Dana Sabová, Mgr. 20 925 903 dana.sabova@vlada.gov.sk
Martina Gromová 20 925 208 martina.gromova@vlada.gov.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 26.03.2019 18276