Kontakty

Riadiaci orgán pre OP TP 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
Štefánikova 15 
811 05 Bratislava

Úradné hodiny v podateľni 
Pondelok - štvrtok: 9:00 - 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod.

Piatok: 9:00 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod.

 

Sekcia OP TP a iných finančných mechanizmov

Riadiaci orgán pre OP TP

Iveta Turčanová, Ing.

generálna riaditeľka sekcie

02/2092 8442

iveta.turcanova@mirri.gov.sk 

Asistentky sekcie:

Anna Kováčová

02/2092 8513

anna.kovacova@mirri.gov.sk 

Katarína Petrušová, Mgr.

02/2092 8512

katarina.petrusova@mirri.gov.sk 

Odbor riadenia OP TP

Tomáš Niňaj, Ing.

riaditeľ odboru 

02/2092 8487

tomas.ninaj@mirri.gov.sk 

Manažéri OP TP:

Milan Lupa, Mgr.

02/2092 8468

milan.lupa@mirri.gov.sk 

Martina Nerečová, Mgr.

02/2092 8467

martina.nerecova@mirri.gov.sk 

Mária Šušlíková, Ing.

02/2092 8477

maria.suslikova@mirri.gov.sk 

Pavol Minarových, Mgr.

02/2092 8466

pavol.minarovych@mirri.gov.sk 

Miroslav Gajdoš, Ing.

02/2092 8471

miroslav.gajdos@mirri.gov.sk 

Dušan Daniš, Ing.

02/2092 8470

dusan.danis@mirri.gov.sk 

Klaudia Steinhübelová, Mgr.

02/2092 8446

klaudia.steinhubelova@mirri.gov.sk 

Dorota Vojtková, Ing., Mgr.

02/2092 8415

dorota.vojtkova@mirri.gov.sk 

Tamara Cvetkovič, Mgr.

02/2092 8469

tamara.cvetkovic@mirri.gov.sk 

Odbor implementácie projektov OP TP 

Magdaléna Chropovská, Ing.

riaditeľka odboru 

02/2092 8486

magdalena.chropovska@mirri.gov.sk 

Manažéri OP TP:

Ivana Jačová, Ing.

02/2092 8484

ivana.jacova@mirri.gov.sk 

Dušana Zochová, Mgr.

02/2092 8481

dusana.zochova@mirri.gov.sk 

Miroslava Beňačková, Ing.

02/2092 8482

miroslava.benackova@mirri.gov.sk 

Ingrid Pichlerová, Ing.

02/2092 8489

ingrid.pichlerova@mirri.gov.sk 

Ingrid Šrámková, Mgr.

02/2092 8485

ingrid.sramkova@mirri.gov.sk 

Margita Hodáková, Ing.

02/2092 8479

margita.hodakova@mirri.gov.sk 

Jarmila Murčová, Ing.

02/2092 8488

jarmila.murcova@mirri.gov.sk 

Jana Škulová, Ing.

02/2092 8483

jana.skulova@mirri.gov.sk 

Michala Vančová, Mgr. art.

02/2092 8480

michala.vancova@mirri.gov.sk  

Oddelenie kontroly verejného obstarávania Európskych finančných mechanizmov

Eleonora Kovácsová, Ing.

vedúca oddelenia

02/2092 8508

eleonora.kovacsova@mirri.gov.sk 

Kontrolní manažéri OKVO:

Alena Štuková, Mgr.

02/2092 8531 

alena.stukova@mirri.gov.sk 

Jindřich Michoň, Ing.

02/2092 8496

jindrich.michon@mirri.gov.sk 

Janka Jurčuková, Ing.

02/2092 8510

janka.jurcukova@mirri.gov.sk 

Mária Zámečníková, Ing.

02/2092 8507

maria.zamecnikova@mirri.gov.sk 

Martina Gromová, Ing.

02/2092 8509

martina.gromova@mirri.gov.sk 

Dana Sabová, Mgr.

02/2092 8506

dana.sabova@mirri.gov.sk 


Dátum poslednej aktualizácie: 01.07.2021 18276