Oznámenie pre prijímateľov operačného programu Technická pomoc

  • 07.05.2020

Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR vydal RO OP TP Oznámenie pre prijímateľov, ktoré sa zaoberá procesmi zjednodušenia v postupoch RO OP TP v nadväznosti na udelené výnimky zo Systému riadenia EŠIF ako aj zo Systému finančného riadenia.

Uvedený dokument je zverejnený v časti Dokumenty / Iné dokumenty.