Rada spustila registrácia na workshop „Etika v štátnej službe vo Francúzsku - inšpirácia pre Slovensko?“

  • 28.05.2019

Rada spustila registráciu na workshop „Etika v štátnej službe vo Francúzsku - inšpirácia pre Slovensko?“, ktorý sa uskutoční 19.6.2019 v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Bratislava na Ventúrskej ulici 11.  Vstup je voľný, preklad z a do francúzštiny je zabezpečený. Workshop má obmedzený počet účastníkov a na workshop je potrebné sa zaregistrovať.

Program workshopu a registráciu nájdete tu:
https://www.optp.vlada.gov.sk/registracia-na-workshop-etika-v-statnej-sluzbe-vo-francuzsku-inspiracia-pre-slovensko/