Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom č. OPTP-P01-SC1-2018-15

  • 04.12.2018

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 04.12.2018 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“.