Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom č. OPTP-P01-SC1-2018-17

  • 14.12.2018

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 14.12.2018 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC1-2018-17 s názvom „Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2“.