Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom č. OPTP-P01-SC3-2018-16

  • 11.12.2018

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 11.12.2018 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC3-2018-16 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2