Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom č. OPTP-P02-SC1-2018-18

  • 14.12.2018

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 14.12.2018 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P02-SC1-2018-18 s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2“.