Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC1-2016-1

  • 22.02.2016

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014-2020, že dňa 22. 2. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-P01-SC1-2016-1 „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 1“.