Zmena č. 1 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-11

  • 30.05.2017

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“, zverejneného dňa 15. 12. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 31. 05. 2017.