Zmena č. 1 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-9

  • 12.06.2017

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 1 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-9 s názvom „Zabezpečenie technickej a administratívnej podpory – priestorové  zabezpečenie“, zverejneného dňa 30. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 13. 06. 2017.