Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-1

  • 26.05.2017

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-1 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 1“, zverejneného dňa 22. 02. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 29. 05. 2017.