Zmena č. 9 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-4

  • 21.12.2020

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 9 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ zverejneného dňa 01. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.