Zmeny vo formálnych náležitostiach a prílohách vyzvania OPTP-P01-SC1-2016-1

  • 08.03.2016

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o vykonaní zmien vo formálnych náležitostiach a prílohách vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-1 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 1“, zverejneného dňa 22.2.2016 na webovom sídle OP TP.