Zverejnenie aktualizovaného programového dokumentu

  • 08.04.2016

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, že dňa 08. 04. 2016 bol v záložke „Dokumenty“, podzáložke „Programový dokument“ zverejnený aktualizovaný operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 - 2020, verzia 3.0.