Zmeny vo vyzvaní č. OPTP-P01-SC3-2016-3

  • 06.02.2017

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vo vyzvaní na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-3 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 1“, zverejneného dňa 18. 03. 2016 na webovom sídle OP TP.