Oznámenie pre prijímateľov o zmenách vo vyzvaniach na projekty technickej pomoci

  • 14.10.2020

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v súvislosti s informáciou o uvoľnení predkladania žiadostí o poskytnutie NFP a žiadostí o platbu na Riadiaci orgán pre OP TP došlo k zmenám vo vyzvaniach, ktoré sú  uvedené v dokumente Oznámenie pre prijímateľov o zmenách vo vyzvaniach na projekty technickej pomoci“.