Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO2-SC1-2017-13

  • 03.03.2017

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 03. 03. 2017 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO2-SC1-2017-13 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“.