Zmena č. 2 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-8

  • 27.04.2017

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 2 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-8 s názvom „Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1“, zverejneného dňa 17. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena bude účinná od 28. 04. 2017.