Zmena č. 4 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-4

  • 15.06.2017

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 4 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“, zverejneného dňa 01. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 16. 06. 2017.