Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2016-4

  • 10.07.2018

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier“, zverejneného dňa 01. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 13. 07. 2018.