Zmena č. 6 vyzvania č. OPTP-P01-SC2-2016-7

  • 17.04.2020

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom „Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1“ vyhláseného dňa 13. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 20. 04. 2020.