Zmena č. 9 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2016-6

  • 15.10.2021

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 9 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF“ zverejneného dňa 02. 05. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 18. 10. 2021.