Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC3-2018-16

Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC3-2018-16 – Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2
Dátum poslednej aktualizácie: 08.11.2022 19460