Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-P02-SC1-2018-18

Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-P02-SC1-2018-18 – Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2
Dátum poslednej aktualizácie: 11.11.2022 19462