Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC1-2016-5

Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC1-2016-5 - Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1
Dátum poslednej aktualizácie: 05.12.2023 19451