Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO2-SC1-2017-13

Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO2-SC1-2017-13 – Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Dátum poslednej aktualizácie: 02.05.2022 19457