Aktuality

Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC1-2023-19

Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 vyhlasuje vyzvanie pre projekty technickej pomoci s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 3“, kód vyzvania: OPTP-PO1-SC1-2023-19.

31.07.2023

Zmena č. 13 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 13 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 27. 07. 2023.

26.07.2023

Zmena č. 12 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-14

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 12 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“, zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 27. 07. 2023.

26.07.2023

Zverejnenie aktualizovaného riadiaceho dokumentu

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty bol zverejnený aktualizovaný riadiaci dokument :

Aktualizácia bola realizovaná v súvislosti s ukončovaním programového obdobia 2014 – 2020 a organizačnou zmenou na sekcii, v pôsobnosti ktorej je riadenie operačného programu Technická pomoc. Prílohy k príručke pre prijímateľa zostávajú nezmenené.

04.07.2023

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty boli zverejnené aktualizované riadiace dokumenty :

Aktualizácia vzorov bola realizovaná v súvislosti s ukončovaním programového obdobia 2014 – 2020 a formálnymi zmenami.
 

15.06.2023

Zverejnenie aktualizovaných riadiacich dokumentov

Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že v časti Dokumenty/Iné dokumenty boli zverejnené aktualizované riadiace dokumenty účinné od 29.03.2023:

28.03.2023

Zmena č. 11 vyzvania č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 11 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“ zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 10. 02. 2023.

09.02.2023

Zmena č. 12 vyzvania č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 12 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 10. 02. 2023.

09.02.2023

Zmena č. 8 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-5

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 s názvom „Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1“ zverejneného dňa 07. 04. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 01. 12. 2022.

29.11.2022

Zmena č. 6 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2018-18

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 6 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2018-18 s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2“ zverejneného dňa 14. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 15. 11. 2022.

11.11.2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
18297