Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC1-2018-14

Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC1-2018-14 - Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2
Dátum poslednej aktualizácie: 26.07.2023 19458