Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC1-2018-15

Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-P01-SC1-2018-15 - Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2
Dátum poslednej aktualizácie: 26.07.2023 19459